املاک

SİNOP GERZE SATILIK ARSALAR P206588 Sinop, Gerze

  • مزارع
  • 369,190 m2
تعداد پروژه ها: 165796
برای فروش - Arsa 7,656,686
وضعیت ملک:
برای فروش
تیپ:
مزارع
وضعیت موجود:
-
وضعیت سند:
داستان جدا
بلوک:
114-121
پافتا:
E34-a-13-d-1
بسته:
1-2-18-27-16-21-27-56-58-59-61-62-63-64-90-3-3-16-4-
تعداد طبقات:
-
ابعاد:
متراژ(با مشاعات)
369,190 m2
هزینه شارژ ساختمان:
-

توضیحات بیشتر


ADA NO

PARSEL NO

ALAN(M2)

TOPLAM LİSTE SATIŞ FİYATI

LİSTE SATIŞ FİYATI TL/M2

TEKLİF TUTAR (TL/M2)

114

1

9103

229393

25

      ............TL/M2

114

2

18926

476927

25

      ............TL/M2

114

3

14335

326837

23

      ............TL/M2

114

4

52453

1070033

20

      ............TL/M2

114

18

29875

717000

24

      ............TL/M2

114

27

48700

1051927

22

      ............TL/M2

121

16

13456

340658

22

      ............TL/M2

121

21

15297

293700

19

      ............TL/M2

121

56

16809

322732

19

      ............TL/M2

121

57,58,59,61     

5678

162939

29

      ............TL/

121

62

35256

634616

18

      ............TL/

121

63

40260

724681

18

      ............TL/

121

64

29035

522628

18

      ............TL/

121

90

28928

590125

20

      ............TL/

127

3

11079

292490

26

      ............TL/

TOPLAM

 

369189

7756686

 

      

 

 

 موقعیت در نقشه

فرم ارتباط با ما

Kuzeybatı Aracılık Departmanı

Kuzeybatı Aracılık Departmanı